top of page

נומוס

Nommos

נומוס הוא גזע של יצורים בעלי צורות פיזיות של דולפינים, לוויתנים ובתולות ים.

עולם הבית שלהם הוא כוכב לכת במערכת כוכב סיריוס,Sirius B, שהיא בעיקר מים אקווה-כחול חמים.

 

רבים מהם הולכים זקוף, הם ידועים בשימוש המתקדם שלהם בקול. 

יש להם תפקיד חשוב באבולוציה של כדור הארץ.

עכשיו הם שומרים ומדריכים, ומתגלגלים לכדור הארץ בתוך דולפינים, לווייתנים, וגם בתולות ים על מנת לשמור על הביוספרה של כדור הארץ.

 

כאשר כדור הארץ יעלה למימד החמישי, סיריאנים  יהיו כאפוטרופוסים של הכוכב שלהם. 

לאלה שקיימים בצורה ימית בכדור הארץ, תהיה הבחירה לשנות צורה ולקחת גוף של אדם, וכך יהפכו עצמם יבשתיים.

הם עכשיו חוזרים לעולם הבית שלהם Nommos ועוברים אימונים בשימוש בגוף החדש שלהם כבני אדם, כדי שיוכלו לחזור לכדור הארץ כשומרי אדמה.

 

סטארסידס ששייכים לקבוצת הנשמה האתרית של סיריוס בדרך כלל מאוד נמשכים ללוויתנים ודולפינים. גם ניתן יהיה למצוא אותם בארגונים שונים שפועלים למען ריפוי כדור הארץ ושמירה על משאביה.

 

bottom of page