top of page

רפטליאנים

Reptilians

הריפטיליאנים הם פרי יצירתם של הקריאנים. (Carians)

הם התפתחו על כוכב לכת במערכת הכוכבים אלפא דרקוני של קבוצת כוכבי אוריון.

השושלת המלכותית של הריפטיליאנים היא דראקוניאנס, דרקונים בעלי כנפיים. (Draconians)

השם המלכותי לשוששלת שלהם הוא בית אלן (Aln)

לריפטיליאנים יש שני גזעים. אחד ידוע כנחשים מכונפים, והשני נקראים לטאות.

לריפטיליאנים אין רגשות כמו לבני האדם, אך יש להם ידע רב של פיסיקה וחוקים אוניברסליים.

הם חלק ממיתוס הבריאה של הקריאנס, אשר מתנגש במיתוס בריאת האדם.

הריפטיליאנים מאמינים שלהם הזכות להתיישב בכל כוכבי הלכת ומערכות הכוכבים ביקום, וכשהם עשו זאת

הם גם כבשו והרסו כל ציביליזציה שמצאו שם.

מיתוס בריאה זה היה המקום לסכסוכים רבים בין הזוחלים ובני האדם בכל המימדים.

ובכל זאת, היא ניתנה בחלק מהמשחק האוניברלי (קוטביות האינטגרציה).

הריפטיליאנים מייצגים את החושך במשחק הקוטביות, כשבני האדם מייצגים את האור.

דרך המשחק הזה, יש לכל הנשמות ביקום הזה הזדמנות להתפתח מבחינה רוחנית ולהצטרך למקור האל.

עד לאחרונה, מרדוק הבן של אנקי היה המפקד של פדרציית הדגל ניבירו,

(Marduk, Enki)

בעל שליטה שנלקחה מסבא שלו אנו, המפקד לשעבר.

Anu 

אנקי הפך לפטריארך של בית ALN במימד החמישי, וגם ראש מועצת ניבירו במימד החמישי, המייצג את האופל.

 

bottom of page