top of page

קריאנים

Carians

הקריאנים הוא גזע של היצורים הציפוריים, ויוצרי ממלכת החושך במשחק הדואליות של היוניברס שלנו.

במצב המפותח ביותר שלהם, המעמד השולט של הקריאנים דומה לבני אדם, עם נוצות וצבעים של נשר.

כמו הפלינס, הקריאנים הגיעו ליקום הזה כאשר הוא נוצר, לבקשת האלוהים המייסדים של היקום הזה כדי לעזור לסייע ולפקח על המשחק האוניברסלי. האלוהים נתנו לקריאנס כוכב לכת חדש בקבוצת הכוכבים אוריון.

הכוכב היה טרופי ושפע ביצות וג'ונגלים לחים.

 

כמו הפלינים, הם גם היו אטארים (חסרי גוף פיזי), ולכן היו צריכים לפתח את הגוף הפיזי מצורות החיים המתפתחות על פני השטח של כוכב הלכת. כמובן שהם בחרו בצורת החיים שתהפוך לציפור ועל פני תקופה של כמה מאות אלפי שנים, הם פיתחו גופים בצבעים וגדלים שונים. הקריאנס היו ידועים בזיקתם הייחודית לנוצות צבעוניות וגופים פיזיים נוצרו ובאו לידי ביטוח הכשרון היצירתי שלהם בתחום הזה. זו הסיבה שיש לקריאנים הרבה יותר מגוון של גודל, צורה וצבע בגזע שלהם מאשר לחתולים. הם יכולים להיות 12 מטר או רק כמה סנטימטרים בגובה.

כמו הפלינים, קבוצה של 45 קריאנס נשארו בצורה האטארית שלהם והפכו למועצה שפיקחה וניהלה את פיתוחם של אחיהם ואחיותם שבחרו להתגלגל על פני כדור הארץ, כחלק מהשדרוג של הצורות הפיזיות שלהם.

 

כאשר הגופים הפיזיים שלהם הגיעו לרמה מסויימת של התפתחות, הם החלו מעבר גנטי (משהו שלמדו מהפלינים) עם זוחלים מסוימים שהתפתחו בביצות ובאיזורים החמים יותר של כדור הארץ.

התוצאה של התוכנית הגנטית הזו היתה היצירה של זן היברידי חדש המוכר לנו כדרקוניאנס- Draconians.

הם היו חצי קריאן, וחצי זוחל.

 

הקריאנים ידועים ביכולות החדות האנליטיות שלהם וכישוריי ארגון.

תכונת אופי דומיננטית של הקריאנים היא הצורך שלהם לשמור על מראה טוב בכל עת.

הם שחקני קבוצה טובים, כל עוד מבנה צוות כרוך משמעת ומציית באופן קפדני לקודים של התנהגות.

הקריאנים מעורבים ביצירה ותחזוקה של סטארגייטס, רשתות ממדיות ושדות מגנטיים דרך הגלקסיה והיקום שלנו החוצה. היכולות האנליטיות הטבועות בהם הופכות אותם למתאימים לעבודה מסוג זה.

הם ידועים גם ביכולות הצבאיות שלהם וספינות הכוכבים שלהם יותר מתקדמות מכל היקום.

 

bottom of page