top of page

ארקטוריאנים

Arcturians

באים ממערכת הכוכבים Arcturus.

הם נדיבים ושומרים על כדור הארץ מפני האג'נדות החשוכות של הריפטיליאנס והאפורים.

יש להם ידע אוניברסלי על משמעויות גדולות יותר של בריאות רוחנית ונפשית הם עוזרים לבני האדם והם ידועים כמאסטרים של ריפוי. הכישורים והיידע שלהם בעבודה עם אנרגיות היא עצומה. הם מחפשים לעזור לבני האדם למצוא את השלמות בתוכם. שלמות אצלם היא להיות מחובר עם האני הגבוה שלנו, מה שמוביל למיצוי הכי טוב של הניסיון וההבעה שלנו. לפעמים אנו זקוקים לעזרה מרפאה ולכן הם ידועים בכישוריי הריפויי שלהם.

הם עוזרים לנו בעוד דרכים כגון טיהור אנרגטי, קרקוע, פתיחת תודעת הנשמה,

ועובדים בצורה אנרגטית עם הצ'אקרות וגוף האור שלנו. הם בעלי וויברציות מאוד גבוהות,

וצורת ההתנהגות שלהם היא מלאכית.

הארקטוריאנים מלמדים על אהבה, שלום ונפש. עם זאת, ארקטוריאנים גם בעלי כח מלחמה רב.

באמצעות השימוש בחללית הארקטוריאנית את'נה, הם יכולים להגן על כדור הארץ עם כוח שלא ייאמן.

יש כאן בכדור הארץ סטארסידס שמקורם מהארקטוריאנים. 

לאנשים האלו יש זיכרון חזק של איך זה להיות שייך לקבוצת תודעה קרובה,

ומוצאים את האשליה של ההפרדה בעולם בני האדם ככואבת.

יש סטארסידס ארקטוריאנים  אשר משימת חייהם בכדור הארץ היא להיות מדריכים.

התפקיד הזה עוזר לארקטוריאנים להבין את המצב בו בני האדם נמצאים, ולעזור להם בהתפתחות שלהם.

 

bottom of page