top of page

סיריאנים

Sirians

הסיריאנים הם גזע מימי וחלומי, ובעצם הם גרסה מפותחת של דולפינים ולוויתנים.

הם חיים בתודעת המשיח, ונמצאים במערכת שמש שמאוד קשורה אלינו. הם מסייעים לכדור הארץ,

 והם עושים את זה מנקודת מבט עדינה, כמו היונקים הימיים בים שלנו.

 

הם אנשים שיסייעו לכדור הארץ ותושביו, ונחשבים ל'לוחמים רוחניים', ומבחינה רוחנית מתקדמים יותר מרוב התרבויות.

הם הגיעו מכוכב סיריוס A, הנמצא רק 8 שנות אור מאתנו.

המראה שלהם אנושי, והם קרובי משפחה רחוקים שלנו למרות שהם התפתחו מבחינה טכנולוגית ורוחנית יותר מאיתנו.

 הם נתנו למצרים העתיקה הרבה מידע אסטרונומי ורפואי מתקדם, וגם נתנו את הידע המתקדם לגזע של בני המאיה.

הם עזרו לכדור הארץ בזמן תקופת האסון באטלנטיס, ועזרו לבנות את הפירמידות והמקדשים של מצרים.

סיריוס הוא מערכת כוכבים אשר משמש כמקום מפגש ליצורי כדור הארץ המבקשים להמשיך את לימודיהם הרוחניים,

ומעורבים בעזרה לכדור הארץ להכנס לNew Golden Age.

סיריוס גם כן נחשב כמקום לימוד גבוה אשר הרבה מאסטרים מטיילים אליו.

 

bottom of page