מידע גלקטי

מידע על סיביליזציות שונות הקיימות ביוניברס שלנו ובעלות קשר לכדור הארץ

פלדיאנים

Pleiadians

ארקטוריאנים

Arcturians

הפדרציה הגלקטית של האור

Galactic Federation Of Light

נומוס

Nommos

פלינים

Felines

סריאנים

Sirians

אגרטנים

Agarthans

מימדים

Dimensions

רפטליאנים

Reprilians